Kontakti Par uzņēmumu
Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas

Uzņēmums veic visa veidu notekūdeņu attīrīšanas iekārtu, tauku ķērāju un smilšu uztvērēju apkopi, remontu un tīrīšanu. Lai neradītu kaitējumu apkārtējai vide attīrīšanas iekārtām nepieciešama regulāra apkope un tīrīšana.