Kontakti Par uzņēmumu
Ūdensvadu dezinfekcija

Rekonstruētu un jaunu dzeramā ūdens sistēmu attīrīšana, dezinfekcija pirms nodošanas ekspluatācijā.

  • Darbu saskaņošanu „Veselības inspekcijā”;
  • Jaunu ūdens apgādes sistēmas vai tās daļas attīrīšana, dezinfekcija;
  • Ūdens paraugu noņemšana un analīžu veikšanu;
  • Atzinumu sagatavošanu par ūdens analīzēm.